סקירת מחקרים על הצמח גינקו בילובה

גינקו בילובה הוא עץ שמוצאו בסין וביפן. שמו הלטיני של הצמח Bi – Loba מתקשר לצורת העלים של העץ הדומה לשתי אונות המוח. השימוש ברפואת הצמחים המערבית בעלי הגינקו נעשה בעיקר לתמיכה בתפקוד קוגניטיבי תקין, לרבות ביכולות המיקוד, הריכוז והלמידה וכן לוויסות תחושות מתח ולחץ ולהשריית רוגע במצבים של פחדים וחוסר שקט נפשי.

הגינקו הוא אחד מהצמחים הפופולאריים ביותר הנרכשים למטרות של תמיכה בריאותית בארה"ב ובאירופה. בשנים האחרונות הגינקו נחקר במחקרים רבים, שונים ומגוונים בהקשר של השפעותיו המיטיבות על האדם. במאמר זה קיבצנו עבורכם מידע מדעי מעניין וחשוב ממספר מחקרים וסקירות מדעיות שנערכו בשנים האחרונות אודות הגינקו והשפעתו על הבריאות הרגשית.

צמח הגינקו והשפעתו על מצבים רגשיים: מה אומרים המחקרים?

מחקרים רבים נערכו על הגינקו במטרה להעריך את השפעתו על מצבים רגשיים שונים כגון חרדה, סטרס ודיכאון וגם על תסמינים הקשורים לירידה קוגניטיבית הקשורה לגיל המבוגר.

חלק מהמחקרים המקדמיים מצביעים על כך שגינקו עשוי להפחית תסמיני חרדה, כמו למשל מספר מחקרים במודלים של בעלי חיים שהדגימו הקלה במצבי חרדה – פעילות שככל הנראה קשורה לתכולת רכיבי נוגדי החמצון שבצמח, להם השפעה על המתווך העצבי גאבה, שנודעת לו השפעה מרגיעה [1, 2].

גינקו בהקשר של חרדה

במחקר קליני כפול סמיות ומבוקר פלסבו [3], 107 משתתפים חלקם עם הפרעת חרדה כללית וחלקם עם 'הפרעת הסתגלות עם מצב רוח חרדתי' (ADWAM), חולקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת טופלה ב- 240 מ"ג תמצית גינקו, השנייה טופלה ב- 480 מ"ג תמצית גינקו והשלישית (קבוצת הביקורת) קיבלה פלסבו. המחקר ארך 4 שבועות. תוצאות המחקר הראו כי הקבוצה השנייה שטופלה במינון הגבוה ביותר חוותה הפחתה ניכרת יותר בתסמיני החרדה (45% שיפור בהשוואה לפלסבו) כפי שנמדד על ידי מדד HAMA (ירידה תלוית מינון של 12.1-14.3  נקודות הודגמה בקבוצות הטיפול, לעומת ירידה של 7.8  נקודות שהודגמה בקבוצת הפלסבו). השפעה מובהקת של הטיפול נחוותה לאחר 4 שבועות ולא לפני כן. סה"כ הטיפול הוגדר על ידי החוקרים כבטוח וכנסבל היטב.

גינקו בהקשר של תגובת המתח

במחקר קליני כפול סמיות ומבוקר פלסבו נוסף [4], נבחנה השפעתו נוגדת המתח (anti-stress) של הגינקו, דרך מדידת רמות הקורטיזול (מדגימת רוק) ותגובת לחץ הדם בעת מתח, בקרב 70 משתתפים צעירים ובריאים. שימוש בודד בתמצית גינקו תרם להפחתה במדדי לחץ הדם, שעלו בתגובה למצב של סטרס יזום. בבחינה של תגובת הקורטיזול בקרב המשתתפים, נצפה שוני ביחס לשעה ביום בו נעשתה החשיפה למתח וביחס למגדר של המשתתפים – כלומר, רק אצל הגברים ורק בשעות אחה"צ היתה הפעלה של תגובת סטרס שהשפיעה על רמות הקורטיזול. תגובת סטרס זו (עלייה בקורטיזול) לא התקיימה בקרב אותם משתתפים שנטלו את תמצית הגינקו. החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר מהוות ראיה לכך כי לתמצית הגינקו יש השפעה מעכבת על עליית לחץ הדם בתגובה לסטרס ועל הפרשת קורטיזול בתגובה למתח במצבים מסוימים.

גינקו בהקשר של בעיות שינה על רקע דיכאון

ידוע כי בעיות שינה וליקויים בתפקוד הקוגניטיבי הם מהבעיות הנפוצות עליהם מתלוננים אנשים בדיכאון שנמצאים בטיפול תרופתי. מסיבה זו, מדענים מקווים למצוא טיפול נוסף, אשר יביא לשיפור של בעיות אילו מבלי לגרום לתופעות לוואי משמעותיות.

במחקר פיילוט קליני לא אקראי [5], נבחנו ההשפעות של נטילת תמצית גינקו למשך 6 שבועות, על הביצועים הקוגניטיביים ואיזון דפוסי השינה בקרב 16 מטופלים במצב של דיכאון שטופלו בתרופה trimipramine. במחקר הושוותה נטילת התרופה על ידי שמונה משתתפים, לנטילת  התרופה בשילוב עם תמצית גינקו (240 מ"ג ביום) ע"י שמונת המשתתפים האחרים.

תוצאות המחקר הדגימו שיפור מובהק בדפוסי השינה (עלייה באיכות השינה, עלייה בזמן שינה שאינה שנת REM וירידה במספר היקיצות במהלכה) בקרב המשתתפים שנטלו את תמצית הגינקו. החוקרים קישרו השפעות מיטיבות אילו של הגינקו לתכולת הרכיבים הפלבנואידים שבצמח.

לסיכום, ניתן לומר שעדיין מוקדם מידי להסיק באופן נחרץ לגבי היעילות המחקרית של הגינקו בהקשר של חרדה והשפעה על רמות הסטרס והשינה, אולם המחקרים המקדמיים שנעשו עד כה בהחלט מדגימים פוטנציאל מבטיח, ונראה כי הגינקו יכול לסייע לפחות בחלק מהמקרים.

רשימת המחקרים: 

  1. GABA-modulating phytomedicines for anxiety: A systematic review of preclinical and clinical evidence
  2. Ginkgo biloba Extract 761: A Review of Basic Studies and Potential Clinical Use in Psychiatric Disorders
  3. Ginkgo biloba special extract EGb 761 in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
  4. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during stress by Ginkgo biloba extract (EGb 761) in healthy volunteers
  5. Polysomnographic effects of adjuvant ginkgo biloba therapy in patients with major depression medicated with trimipramine